Back to News

CYHOEDDIAD BRYS Posted or Updated on 17 May 2021

Yn sgil yr afiechyd pandemig Coronavirus, er mwyn diogelu cleifion byddwn yn newid y ffordd yr ydym yn cynnig gofal i gleifion o Ddydd Llun 16 o Fawrth.

OS OES GENNYCH CHI WRES, TAGIAD NEU SYMPTOMAU TEBYG I’R FFLIW YNA PEIDIWCH Â MYNYCHU’R FEDDYGFA. HYD YN OED OS NAD YDYCH WEDI BOD DRAMOR NEU ER OS NAD YDYCH CHI WEDI BOD MEWN CYSYLLTIAD GYDA RHYWUN SY’N DIODDEF O CORONAVIRUS.

Rydym nawr ond yn ymdrin â phroblemau brys, a’r nod yw lleihau’r cysylltiad wyneb i wyneb i’r lleiafswm. Os yr ydych yn teimlo eich bod angen cyngor gan feddyg, yna ffoniwch y feddygfa – PEIDIWCH â throi fyny gan y bydd staff yn gofyn i chi adael a ffonio’n unig.

Bydd eich gofal yn cael ei adolygu gan glinigwr a’i drin yn ffordd briodol. Mae disgwyl i’r cynlluniau yma fod mewn grym am rai wythnosau, nes i ni gael cadarnhad bod modd i ni ddychwelyd i’r ffyrdd arferol o weithio.

Byddwn yn ddiolchgar i chi basio’r manylion yma ymlaen at unrhyw un yr ydych yn ei adnabod.

Os oes apwyntiad gennych chi eisoes yna cysylltwch â’r feddygfa drwy ffonio gan efallai y bydd rhaid ei ganslo.

Os yr ydych yn dymuno cael pregrispsiwn amlroddadwy (repeat prescription) yna postiwch yn y bocs y tu allan, mae angen i chi enwebu fferyllfa i ni allu anfon y prescriptiwn yn y post, neu gofynnwn i chi gynnwys amlen gyda stamp sy’n cynnwys eich cyfeiriad.

Peidiwch â chiwio wrth y drws am 8 y bore. Os yr ydych angen apwyntiad ar fry syn ffoniwch 01492 864540.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw drafferthion ac rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad.

Local Services
Estate &
Letting Agent
Hearing Aids
& Services
Private
Dentist
Funeral
Services