Back to News

My Surgery App Posted on 15 Mar 2023

Craig y Don Surgery now has an app that you can download to your smartphone for free. My Surgery App was developed to help you access our service as quickly as possible, with news updates, access to all online services for medication orders, health resources, video guides, and even lets you manage your own health. In the near future you will be able to make some appointments throught it. You can also submit administrative requests without having to phone us! So download our app today through apple iplay or play store

Apple: apps.apple.com/us/app/id1531847382

Android: play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.mysurgeryapp.app


Erbyn hyn mae gan Meddygfa Craig Y Donap y gallwch ei lawrlwytho i’ch ffôn clyfar am ddim. Datblygwyd fy Ap Llawdriniaethau i’ch helpu i gael mynediad i’n gwasanaeth cyn gynted â phosibl, gyda diweddariadau newyddion, mynediad i’r holl wasanaethau ar-lein ar gyfer archebu apwyntiadau ac archebion meddyginiaeth, adnoddau iechyd, canllawiau fideo, a hyd yn oed yn eich galluogi i reoli eich iechyd eich hun. Gallwch hefyd gyflwyno ceisiadau gweinyddol heb orfod ein ffonio! Felly lawrlwythwch ein ap heddiw

Apple: apps.apple.com/us/app/id1531847382

Android: play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.mysurgeryapp.app

Local Services
Hearing Aids
& Services
Wills &
LPA
Estate &
Letting Agent
Personal
Trainer